Städte in Taiwan

Städte

T-Max. T-Min. Regen Sonne Wasser
Chiayi 34 13 131 48 23
Hsinchu 34 13 131 49 23
Hua-lien 35 13 131 47 23
Kaohsiung 34 13 131 48 23
Kenting 34 13 131 46 23
Nantou 33 13 131 46 23
Shiou Lin Village 34 13 131 47 23
Taichung 34 13 131 49 23
Taichung 34 13 131 45 23
Taipei 34 13 131 47 23
Taoyuan 34 13 131 46 23